Contact*

* Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, confiorm art.7 din OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

** Menționarea numărului de telefon la care petentul poate fi contactat este opțională, însă poate facilita comunicarea unui răspuns exhaustiv.