PICA

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București

Majoritatea localităților cu populație numeroasă și densă se confruntă cu probleme legate de calitatea mediului, printre cele mai importante fiind poluarea aerului ca urmare a emisiilor de substanțe nocive din diverse surse existente la nivel urban, generarea de deșeuri, evacuarea de ape uzate, nivelul crescut al zgomotului. Poluarea aerului afectează în mod nemijlocit sănătatea populației și calitatea vieții prin inducerea unui stres chimic continuu asupra organismului.

Poluarea aerului produce în Europa un număr important de decese premature și o creștere a numărului de afecțiuni cardiace și ale căilor respiratorii. Totodată, poluarea aerului este responsabilă de producerea ploilor acide, afectarea vegetației, diminuarea recoltelor și distrugerea ecosistemelor prin extinderea procesului de eutrofizare. Depunerea de substanțe cu potențial de acidifiere - oxizi de azot, dioxid de sulf și amoniac – afectează flora și fauna și poate produce deteriorări ale clădirilor și monumentelor, excesul de azot provenit din oxizi de azot și amoniac conduce la degradarea mediului acvatic și distrugerea ecosistemelor caracteristice, iar ozonul existent la nivelul solului are efecte asupra creșterii plantelor, a pădurilor și recoltelor agricole.

Protecția calității aerului a devenit o prioritate în urma activităților umane din ultimul secol, în special a celor industriale și din transporturi, care au condus la o degradare accentuată a calității aerului înconjurător, cu efecte semnificative asupra sănătății populației și a mediului ca întreg.

Actualul plan de calitate a aerului cuprinde măsurile de îmbunătățire a calității aerului propuse de PMB în vederea reducerii poluării și încadrării concentrațiilor de poluanți în limitele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Conform reglementărilor existente, măsurile propuse sunt selectate pentru a asigura reducerea în cel mai scurt timp posibil a nivelurilor de poluare până la atingerea valorilor limită, în condițiile unei eficiențe optime cost-beneficiu și permit o estimare cantitativă a efectelor aplicării lor.

Considerând categoriile de surse de emisii cu cele mai mari contribuții la nivelul de poluare existent, măsurile cuprinse în plan vizează reducerea emisiilor din sectoarele de activitate respective, acționând asupra cauzei poluării și făcând astfel parte dintre cele mai eficiente tipuri de măsuri de îmbunătățire a calității aerului, cu aplicare extinsă la nivel european/internațional.

Unele dintre principalele măsuri propuse vizează efecte precum:

          1.Măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier:

 - limitarea și gestionarea mai eficientă a traficului în zona centrală a municipiului;

 - salubrizarea mai eficientă a străzilor;

 - promovarea, îmbunătățirea și extinderea transportului public;

 - eliminarea autovehiculelor vechi din circulație; o continuarea implementării proiectelor majore de infrastructură; 

          2.Măsuri pentru reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidențial:

 - reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice;

 - continuarea programelor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe; 

          3.Măsuri pentru reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliană:

 - întreținerea și extinderea spațiilor verzi;

 - renaturarea terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene;

 

PICA

Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București

Majoritatea localităților cu populație numeroasă și densă se confruntă cu probleme legate de calitatea mediului, printre cele mai importante fiind poluarea aerului ca urmare a emisiilor de substanțe nocive din diverse surse existente la nivel urban, generarea de deșeuri, evacuarea de ape uzate, nivelul crescut al zgomotului. Poluarea aerului afectează în mod nemijlocit sănătatea populației și calitatea vieții prin inducerea unui stres chimic continuu asupra organismului.

Poluarea aerului produce în Europa un număr important de decese premature și o creștere a numărului de afecțiuni cardiace și ale căilor respiratorii. Totodată, poluarea aerului este responsabilă de producerea ploilor acide, afectarea vegetației, diminuarea recoltelor și distrugerea ecosistemelor prin extinderea procesului de eutrofizare. Depunerea de substanțe cu potențial de acidifiere - oxizi de azot, dioxid de sulf și amoniac – afectează flora și fauna și poate produce deteriorări ale clădirilor și monumentelor, excesul de azot provenit din oxizi de azot și amoniac conduce la degradarea mediului acvatic și distrugerea ecosistemelor caracteristice, iar ozonul existent la nivelul solului are efecte asupra creșterii plantelor, a pădurilor și recoltelor agricole.

Protecția calității aerului a devenit o prioritate în urma activităților umane din ultimul secol, în special a celor industriale și din transporturi, care au condus la o degradare accentuată a calității aerului înconjurător, cu efecte semnificative asupra sănătății populației și a mediului ca întreg.

Actualul plan de calitate a aerului cuprinde măsurile de îmbunătățire a calității aerului propuse de PMB în vederea reducerii poluării și încadrării concentrațiilor de poluanți în limitele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Conform reglementărilor existente, măsurile propuse sunt selectate pentru a asigura reducerea în cel mai scurt timp posibil a nivelurilor de poluare până la atingerea valorilor limită, în condițiile unei eficiențe optime cost-beneficiu și permit o estimare cantitativă a efectelor aplicării lor.

Considerând categoriile de surse de emisii cu cele mai mari contribuții la nivelul de poluare existent, măsurile cuprinse în plan vizează reducerea emisiilor din sectoarele de activitate respective, acționând asupra cauzei poluării și făcând astfel parte dintre cele mai eficiente tipuri de măsuri de îmbunătățire a calității aerului, cu aplicare extinsă la nivel european/internațional.

Unele dintre principalele măsuri propuse vizează efecte precum:

          1.Măsuri pentru reducerea emisiilor din traficul rutier:

 - limitarea și gestionarea mai eficientă a traficului în zona centrală a municipiului;

 - salubrizarea mai eficientă a străzilor;

 - promovarea, îmbunătățirea și extinderea transportului public;

 - eliminarea autovehiculelor vechi din circulație; o continuarea implementării proiectelor majore de infrastructură; 

          2.Măsuri pentru reducerea emisiilor din încălzirea în sectorul rezidențial:

 - reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice;

 - continuarea programelor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe; 

          3.Măsuri pentru reducerea emisiilor din procesul de eroziune eoliană:

 - întreținerea și extinderea spațiilor verzi;

 - renaturarea terenurilor degradate supuse eroziunii eoliene;