TRANSPORTUL PUBLIC

Legislație Europeană Transportul Public:

 - Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;

 - Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport ;

 - Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

 - Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ;

 - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

 - Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică și Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor ;

 

 

 

Legislație Națională Transportul Public:

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

 - Ordonanta nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport;

 - Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Ordonanta nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul

 - Norma metodologica din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

 - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 - Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 - Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;

 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

 - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005

 - Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003

 - Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national;

 - Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

 - Ordonanta nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare;

 - Ordonanta nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

 - Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile;

TRANSPORTUL PUBLIC

Legislație Europeană Transportul Public:

 - Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători;

 - Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport ;

 - Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

 - Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ;

 - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

 - Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică și Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor ;

 

 

 

Legislație Națională Transportul Public:

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

 - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

 - Ordonanta nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport;

 - Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Ordonanta nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul

 - Norma metodologica din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

 - Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;

 - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 - Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

 - Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local;

 - Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;

 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

 - Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005

 - Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003

 - Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor si microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate in trafic national;

 - Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

 - Ordonanta nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare;

 - Ordonanta nr. 19/1999 privind acordarea unor facilitati agentilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

 - Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile;