Aria de competență


              Regiunea București- Ilfov   

 

        Regiunea București – Ilfov include Municipiul București și județul Ilfov. Are o suprafață totală de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București iar 86,9% Județul Ilfov. Împreună cu factorii de decizie s-a stabilit această zonă ca zonă de studiu pentru PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă).

        Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială de 1.883.425 locuitori, conform recensământului din 2011. Este împărțit în 6 sectoare (vezi Harta) și 70 de cartiere. Fiecare sector este administrat de un primar și un consiliu local, responsabili de asigurarea mentenanței și investițiilor la nivel local, referitoare la străzi secundare, parcuri, școli și servicii de curățenie.

        Fiecare dintre cele șase sectoare conține un număr de cartiere, care nu au nicio funcție administrativă:

-  Sectorul 1: Dorobanți, Băneasa, Pipera, Floreasca, etc.

-  Sectorul 2: Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, etc.

-  Sectorul 3: Vitan, Dudești, Titan, Balta Albă, Centrul Civic, etc.

-  Sectorul 4: Berceni, Giurgiului, Olteniței, Tineretului, Văcărești, etc.

-  Sectorul 5: Giurgiului, Ferentari, Rahova, Ghencea, Cotroceni, etc.

-  Sectorul 6: Giulești, Drumul Taberei, Militari, Crângași, etc.

 

    Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative (vezi Harta):

 - 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari);

 - 32 comune (1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefănești de Jos, Tunari, Vidra).

Informații generale


         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov s-a constituit sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiunea București – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006. 

         Asociația are ca scop:

 - Înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;

 - Îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor public de transport; 

 - Planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în regiunea București-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze,  tramvaie, și alte mijloace de transport public de calatori;

 - Implementarea masurilor si proiectelor de investiții prevăzute in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030 – aprobat de toate autoritățile publice locale din regiunea București – Ilfov;

 - Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate țările membre începând cu decembrie 2009, prin încheierea de contracte de servicii publice/ contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de calatori.

 

 

A.N.R.S.C. a acreditat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea exercitării atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Autorizația nr. 0384 din 06.03.2018.

 

 

Documente oficiale anexate:

  1. Act constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  2. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  4. Codul de conduită etică profesională a angajaților TPBI

Conducere


 

Funcție

Nume

Observații
Director General

Vladimir Adrian Ghițulescu

vlad.ghitulescu@tpbi.ro

(preluare de atribuții)

Director Coordonator Tehnic

Vladimir Adrian Ghițulescu

vlad.ghitulescu@tpbi.ro

 

Director Coordonator Dezvoltare Proiecte

Carmen Aura Răducu

aura.raducu@tpbi.ro

 
Director Direcția Autoritatea Metropolitană de Transport

Ștefan Stroe

stefan.stroe@tpbi.ro

 

Director Executiv

Adrian Sorin Mihail

adrian.mihail@tpbi.ro

 

 

Anunț

Rezultat

Organigrama

Vechea Conducere

Acreditări


In curs de actualizare

Aria de competență


              Regiunea București- Ilfov   

 

        Regiunea București – Ilfov include Municipiul București și județul Ilfov. Are o suprafață totală de 1.821 km2, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București iar 86,9% Județul Ilfov. Împreună cu factorii de decizie s-a stabilit această zonă ca zonă de studiu pentru PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă).

        Municipiul București este capitala țării și cel mai mare oraș din România, cu o populație oficială de 1.883.425 locuitori, conform recensământului din 2011. Este împărțit în 6 sectoare (vezi Harta) și 70 de cartiere. Fiecare sector este administrat de un primar și un consiliu local, responsabili de asigurarea mentenanței și investițiilor la nivel local, referitoare la străzi secundare, parcuri, școli și servicii de curățenie.

        Fiecare dintre cele șase sectoare conține un număr de cartiere, care nu au nicio funcție administrativă:

-  Sectorul 1: Dorobanți, Băneasa, Pipera, Floreasca, etc.

-  Sectorul 2: Pantelimon, Colentina, Iancului, Tei, etc.

-  Sectorul 3: Vitan, Dudești, Titan, Balta Albă, Centrul Civic, etc.

-  Sectorul 4: Berceni, Giurgiului, Olteniței, Tineretului, Văcărești, etc.

-  Sectorul 5: Giurgiului, Ferentari, Rahova, Ghencea, Cotroceni, etc.

-  Sectorul 6: Giulești, Drumul Taberei, Militari, Crângași, etc.

 

    Județul Ilfov include 40 unități teritorial-administrative (vezi Harta):

 - 8 orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari);

 - 32 comune (1 Decembrie, Afumați, Balotești, Berceni, Brănești, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefănești de Jos, Tunari, Vidra).

Informații generale


         Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov s-a constituit sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiunea București – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006. 

         Asociația are ca scop:

 - Înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;

 - Îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor public de transport; 

 - Planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în regiunea București-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze,  tramvaie, și alte mijloace de transport public de calatori;

 - Implementarea masurilor si proiectelor de investiții prevăzute in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030 – aprobat de toate autoritățile publice locale din regiunea București – Ilfov;

 - Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate țările membre începând cu decembrie 2009, prin încheierea de contracte de servicii publice/ contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de calatori.

 

 

A.N.R.S.C. a acreditat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea exercitării atribuțiilor legale în domeniul serviciilor de transport public local.

Autorizația nr. 0384 din 06.03.2018.

 

 

Documente oficiale anexate:

  1. Act constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  2. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  3. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
  4. Codul de conduită etică profesională a angajaților TPBI

Conducere


 

Funcție

Nume

Observații
Director General

Vladimir Adrian Ghițulescu

vlad.ghitulescu@tpbi.ro

(preluare de atribuții)

Director Coordonator Tehnic

Vladimir Adrian Ghițulescu

vlad.ghitulescu@tpbi.ro

 

Director Coordonator Dezvoltare Proiecte

Carmen Aura Răducu

aura.raducu@tpbi.ro

 
Director Direcția Autoritatea Metropolitană de Transport

Ștefan Stroe

stefan.stroe@tpbi.ro

 

Director Executiv

Adrian Sorin Mihail

adrian.mihail@tpbi.ro

 

 

Anunț

Rezultat

Organigrama

Vechea Conducere

Acreditări


In curs de actualizare