Despre noi:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov s-a constituit sub forma unei structuri de cooperare a autoritatilor publice  locale din regiunea Bucuresti – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Asociatia are ca scop:

  • înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea in comun a serviciului public de transport local din cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre;
  • îmbunătăţirea mobilităţii integrate prin administrarea coordonată şi finanţarea corespunzătoare a serviciilor public de transport;
  • planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de transport de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze,  tramvaie, şi alte mijloace de transport public de calatori.
  • implementarea masurilor si proiectelor de investitii prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti – Ilfov 2016-2030– aprobat de toate autoritatile publice locale din regiunea Bucuresti – Ilfov.
  • punerea in aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate tarile membre incepind cu decembrie 2009, prin incheierea de contracte de servicii publice / contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de calatori.

 

 

     Despre noi:

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov s-a constituit sub forma unei structuri de cooperare a autoritatilor publice  locale din regiunea Bucuresti – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Asociatia are ca scop:

  • înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea in comun a serviciului public de transport local din cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre;
  • îmbunătăţirea mobilităţii integrate prin administrarea coordonată şi finanţarea corespunzătoare a serviciilor public de transport;
  • planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de transport de călători în regiunea Bucureşti-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze,  tramvaie, şi alte mijloace de transport public de calatori.
  • implementarea masurilor si proiectelor de investitii prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti – Ilfov 2016-2030– aprobat de toate autoritatile publice locale din regiunea Bucuresti – Ilfov.
  • punerea in aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate tarile membre incepind cu decembrie 2009, prin incheierea de contracte de servicii publice / contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de calatori.