AUTORITATEA DE TRANSPORT

Autoritatea de Transport

 

Autoritatea de Transport indeplineste responsabilitatile  Autoritatii Competente  in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, si anume:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1370&from=RO

 

 - Acționeaza în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

 

 - Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

 

 - Publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării. Raportul în cauză trebuie să facă distincția între transportul cu autobuzul și transportul pe șine, să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate.

 

De asemenea, Autoritatea de Transport:

 - Elaboreaza Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociatiei;

 

 - Elaboreaza Caietul de sarcini, Regulamentul Serviciului Public de Transport Local si alte acte normative locale referitoare la serviciul public local de calatori din cadrul Asociatiei

 

 - Propune preturi, tarife si taxe speciale cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente

 

 - Elaboreaza documentatia de atribuire a contractelor de servicii publice / delegare de gestiune si stabileste conditiile de participare, criteriile de selectie a operatorilor, in conformitate cu prevederile legale;

 

 - Monitorizeaza executarea contractului /contractelor de servicii publice, urmareste indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, in special in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si informeaza regulat conducerea privind desfasurarea activitatii de monitorizare a contractelor.

AUTORITATEA DE TRANSPORT

Autoritatea de Transport

 

Autoritatea de Transport indeplineste responsabilitatile  Autoritatii Competente  in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, si anume:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1370&from=RO

 

 - Acționeaza în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței.

 

 - Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.

 

 - Publică anual un raport cumulativ privind obligațiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectați și plățile compensatorii și drepturile exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării. Raportul în cauză trebuie să facă distincția între transportul cu autobuzul și transportul pe șine, să permită monitorizarea și evaluarea funcționării, a calității și a finanțării rețelei de transport în comun și să furnizeze, dacă este cazul, informații cu privire la natura și întinderea eventualelor drepturi exclusive acordate.

 

De asemenea, Autoritatea de Transport:

 - Elaboreaza Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din cadrul Asociatiei;

 

 - Elaboreaza Caietul de sarcini, Regulamentul Serviciului Public de Transport Local si alte acte normative locale referitoare la serviciul public local de calatori din cadrul Asociatiei

 

 - Propune preturi, tarife si taxe speciale cu respectarea normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente

 

 - Elaboreaza documentatia de atribuire a contractelor de servicii publice / delegare de gestiune si stabileste conditiile de participare, criteriile de selectie a operatorilor, in conformitate cu prevederile legale;

 

 - Monitorizeaza executarea contractului /contractelor de servicii publice, urmareste indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, in special in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si informeaza regulat conducerea privind desfasurarea activitatii de monitorizare a contractelor.