LICENȚE

În baza unei hotărâri a Consiliului Director, ADTPBI a solicitat ARR, printr-o adresă, prelungirea licențelor de traseu pentru operatorii din Regiunea București-Ilfov în anumite condiții. Procedura de prelungire a licențelor se găsește aici.Prezentul regulament stabilește cadrul în baza căruia sunt eliberate licențele de traseu pentru cursele regulate și cursele regulate speciale în zona de competență București - Ilfov. De asemenea, este definit modul în care sunt eliberate duplicatele licențelor pentru situația în care acestea nu mai există, sau se află într-o stare în care nu mai pot fi utilizate, precum și condițiile pentru care licențele de traseu pot fi retrase.

Regulamentul intern pentru gestionarea procesului de licențiere și monitorizare a curselor regulate și regulate speciale.

Modelele documentelor necesare întocmirii dosarului de licențiere sunt următoarele:

 - Caiet de sarcini al licenței de traseu

 - Cerere pentru acordarea licenței de traseu

 - Lista vehiculelor cu care se efectuează transportul

 - Graficul de circulație

 - Tabel nominal cu persoanele transportate

 - Avize de stație

 - Declarație pe propria răspundere

Operatorul de transport rutier va prezenta documentul de plată a tarifului de eliberare, calculat conform Anexei nr. 1 a Regulamentului intern pentru gestionarea procesului de licențiere și monitorizare a curselor regulate și regulate speciale, în vederea eliberării Licenței de Traseu, doar în urma aprobării dosarului depus.

 

Plata va fi efectuată în contul ADTPBI, conform Anexei nr. 1, deschis la banca BRD cu următoarele detalii:

Nume: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI)

CIF: 38474532

IBAN: RO84BRDE410SV96778914100

LICENȚE

În baza unei hotărâri a Consiliului Director, ADTPBI a solicitat ARR, printr-o adresă, prelungirea licențelor de traseu pentru operatorii din Regiunea București-Ilfov în anumite condiții. Procedura de prelungire a licențelor se găsește aici.Prezentul regulament stabilește cadrul în baza căruia sunt eliberate licențele de traseu pentru cursele regulate și cursele regulate speciale în zona de competență București - Ilfov. De asemenea, este definit modul în care sunt eliberate duplicatele licențelor pentru situația în care acestea nu mai există, sau se află într-o stare în care nu mai pot fi utilizate, precum și condițiile pentru care licențele de traseu pot fi retrase.

Regulamentul intern pentru gestionarea procesului de licențiere și monitorizare a curselor regulate și regulate speciale.

Modelele documentelor necesare întocmirii dosarului de licențiere sunt următoarele:

 - Caiet de sarcini al licenței de traseu

 - Cerere pentru acordarea licenței de traseu

 - Lista vehiculelor cu care se efectuează transportul

 - Graficul de circulație

 - Tabel nominal cu persoanele transportate

 - Avize de stație

 - Declarație pe propria răspundere

Operatorul de transport rutier va prezenta documentul de plată a tarifului de eliberare, calculat conform Anexei nr. 1 a Regulamentului intern pentru gestionarea procesului de licențiere și monitorizare a curselor regulate și regulate speciale, în vederea eliberării Licenței de Traseu, doar în urma aprobării dosarului depus.

 

Plata va fi efectuată în contul ADTPBI, conform Anexei nr. 1, deschis la banca BRD cu următoarele detalii:

Nume: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI)

CIF: 38474532

IBAN: RO84BRDE410SV96778914100