DECIZIONALĂ

 ​​​​​​În conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată in 2013, cu modificările și completările ulterioare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov  urmărește ca principii:

 •  - informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;
 •  - consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 •  - participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

 

Legea are ca scop:

 •  - sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 •  - implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;
 •  - sporirea gradului de transparență la nivelul administrațiilor publice.

DECIZIONALĂ

 ​​​​​​În conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată in 2013, cu modificările și completările ulterioare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov  urmărește ca principii:

 •  - informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;
 •  - consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 •  - participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

 

Legea are ca scop:

 •  - sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 •  - implicarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;
 •  - sporirea gradului de transparență la nivelul administrațiilor publice.